Finansijski proizvodi

Finansijski lizing

Finansijski lizing je namenjen pre svega klijentima koji po isteku ugovora žele postati vlasnici, a za vreme trajanja ugovora ga računovodstveno knjižiti kao imovinu kompanije, odnosno godišnje amortizovati.

Finansijski lizing

 • Finansijski lizing pogodan je za pravna lica.
 • Osnovna prednost je to što korisnik lizinga nakon izmirenja svih obaveza, bez dodatnih troškova, stiče vlasništvo nad vozilom nakon isteka ugovora.
 • Korisnik lizinga je ekonomski vlasnik predmeta lizinga. Objekat lizinga se amortizuje u njegov im poslovnim knjigama te se vozilo evidentira kao dugotrajna imovina u bilansu korisnika lizinga.
 • Pravno je vlasnik objekta lizinga davaoc lizinga, znači lizing kuća (koja je upisana i u saobraćajnu dozvolu).
 • Minimalna akontacija definisana je prema standardnim uslovima.

Finansijski lizing sa uvećanom poslednjom ratom

Finansijski lizing sa uvećanom poslednjom ratom kao oblik finansiranja isti je kao i finansijski lizing. Jedina je razlika u tome što visinu mesečne rate određuje visina akontacije i uvećana poslednja rata na kraju ugovora. Poslednja uvećana rata ne sme biti veća od očekivane tržišne vrednosti vozila na kraju ugovora.

 • Finansijski lizing sa uvećanom poslednjom ratom pogodan je za fizička i pravna lica.
 • Osnovna prednost je da se mesečne rate mogu umanjiti većom ratom na kraju ugovora te da primaoc lizinga nakon podmirivanja svih obaveza bez dodatnih troškova stiče vlasništvo nad vozilom nakon isteka ugovora.
 • Korisnik lizinga je ekonomski vlasnik predmeta lizinga. Objekat lizinga amortizuje se u njegovim poslovnim knjigama te se vozilo evidentira kao dugotrajna imovina u bilansu primaoca lizinga.
 • Pravni vlasnik objekta lizinga je davaoc lizinga, znači lizing kuća (koja je upisana i u saobraćajnu dozvolu).
 • Minimalna akontacija definisana je prema standardnim uslovima.

Zakup

Zakup podrazumeva upotrebu vozila uz minimalne moguće troškove bez sticanja vlasništva.

 • Zakup je posebno pogodan za pravna lica.
 • Zakup podrazumeva upotrebu vozila uz minimalne moguće troškove bez sticanja vlasništva.
 • Vozilo se amortizuje u poslovnim knjigama zakonodavac, bez unižavanja vozila u osnovna sredstva firme.
 • Za visinu zakupnine odlučujuća je visina depozita.
 • Minimalan depozit definisan je prema standardnim uslovima

Korak po korak do Vašeg vozila

 • Troškovi po osnovu ugovora o lizingu
 • Trošak obrade zahteva (ukoliko postoji)
 • Trošak upisa ugovora u registar
 • Trošak menice
 • Trošak KB-a
 • Osiguranje od auto- odgovornosti i kasko-osiguranje.
 • Troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila (reg. tablice, saobraćajna dozvola itd.).
 • Troškovi usluge registracije vozila.
 • Troškovi zakonom određene dodatne opreme: prva pomoć, rezervne sijalice, trougao, aparat za gašenje požara i sl.

Troškovi za vreme trajanja ugovora

 • Osiguranje od auto odgovornosti i kasko-osiguranje.
 • Godišnji trošak produženja registracije
 • Trošak ispisa ugovora iz APR-a po isteku